Przeskocz do treści

Aktualne szkolenia

Terminy najbliższych szkoleń:

Szkolenie online

"Najnowsze zmiany w ustawie o odpadach, ewidencji odpadów oraz sprawozdawczość odpadowa za 2021 r w BDO"

Data: 25 stycznia 2022 r. godz. 9.00 – 15.00

Cena: 459 zł netto + 23% VAT = 564,57 zł brutto

Przy zgłoszeniu większej liczby uczestników oferujemy zniżki:

 • 2 osoby – 5%
 • 3 osoby - 10%
 • 4 osoby i więcej – 15%

PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK I. Najnowsze zmiany prawne w ustawie o odpadach

 • Nowe definicje:
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Odpady żywności
 • Odzysk materiałów
 • Prace ziemne
 • Zmienione definicje:
 • Bioodpadów
 • Gospodarowania odpadami
 • Odpadów komunalne
 • Zmiany w ewidencji odpadów w BDO. Nowe pola i wymagane informacje.
 • Zmiany definicji w ustawie o opakowaniach: opakowanie, opakowanie wielokrotnego użytku, opakowanie wielomateriałowego, wewnątrzwspólnotowa dostawa
 • Nowe objaśnienia do procesów R3, R4, R5 i R12
 • Produkt uboczny – zmiany w procedurze.
 • Utrata statusu odpadów – ustawowe wymagania, wpływ zapisów z pozwoleń na przetwarzanie
 • Obowiązkowa selektywna zbiórka budowlanych – od kiedy, jakie frakcje, czy obejmie zbierających, odbierających i PSZOKI?
 • Zakazy dot. selektywnie zebranych odpadów komunalnych - w zakresie składowania, spalania
 • DPO i DPR – kiedy w BDO?

BLOK II. Składanie sprawozdań za pośrednictwem BDO – informacje podstawowe

 • Jaki użytkownik może złożyć sprawozdanie? Czy musi być wpisany do KRS?
 • Pełnomocnictwo - kiedy niezbędne, czy konieczne potwierdzenie profilem zaufanym?
 • Podpisywanie pism profilem zaufanym krok po kroku.
 • Korekty- jak je wykonać, kiedy dopuszczalna autokorekta? Czy konieczne wypełnienie nowego raportu?
 • Statusy sprawozdań – robocze, zatwierdzone
 • Korespondencja z Urzędem Marszałkowskim - czy urząd wezwie do korekt tylko za pośrednictwem BDO?

BLOK III. Sprawozdania z gospodarki odpadami za 2021 r.

 • Zbieranie odpadów – czy tylko sprawozdanie o wytworzonych odpadach?
 • Sprawozdanie składane dla firmy czy dla konkretnych miejsc prowadzenia działalności? Jak rozliczyć firmy wielooddziałowe?
 • Podział procesów odzysku na przygotowanie do ponownego użycia, recykling, prace ziemne, pozostałe procesy
 • Odpady komunalne, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, pozostałe – jak kwalifikować?
 • Przetwarzanie odpadów. Jak dodać instalację, jakie dane są niezbędne?
 • Wytwarzanie w instalacji, poza instalacją. Jak raportować?
 • Przekazywanie osobom fizycznym, odzysk poza instalacjami – który dział wypełnić?
 • Stany magazynowe na 1.01.2021 r. – jakich odpadów dotyczą?
 • Przywóz i wywóz odpadów. Jakie informacje trzeba raportować?
 • Świadczeniu usług/ utrzymywanie obiektów liniowych – jak wypełnić sprawozdanie?

 Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek

Uwaga! Obowiązuje limit uczestników szkolenia.


Szkolenie online

Wpis do CEEB, raport KOBIZE
i opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2021

Data: 03.02.2022 r. godz. 9.00 – 15.00

Cena: 459 zł netto + 23% VAT = 564,57 zł brutto

PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 • Kto powinien wpisać się do CEEB? J
 • Jakie informacje są niezbędne do wpisu?
 • Jak można dokonać wpisu?
 • Do kiedy należy dokonać wpisu?
 • Przykładowe wypełnienie deklaracji.
 • Kary za brak wpisu.

BLOK II Raport do KOBIZE

 • Rejestracja podmiotu w KOBiZE.
 • Kto powinien składać raport do KOBIZE? Jakie emisje wymagają raportowania?
 • Wnioski o zmianę lub aktualizację danych. Kiedy konieczne?
 • Zasady sporządzania raportu do KOBIZE krok po kroku.
 • Czy każda emisja musi być rozliczana?
 • Jak rozliczyć agregaty, nagrzewnice, kocioł do ogrzewania ciepłej wody?
 • f-gazy i SZWO – rozliczanie ubytków czynników chłodniczych z klimatyzacji w KOBIZE.
 • Rozliczenie emisji z pojazdów.
 • Zbiornik na olej napędowy – gdzie wskazać i jak rozliczyć emisję?
 • Brak emisji w danym roku sprawozdawczym, jak raportować takie sytuacje?
 • Zakładka „Opłaty” w bazie KOBIZE – do czego służy i jak z niej korzystać?

BLOK III Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Kto jest zwolniony ze składania wykazu? Kiedy nie trzeba uiszczać opłaty?
 • Termin składania wykazu do urzędu marszałkowskiego.
 • Obowiązek naliczania opłat środowiskowych na podstawie danych wprowadzonych do raportu do KOBIZE – jak wykonać spójne sprawozdania?
 • Czy uzupełnienie czynnika chłodniczego w klimatyzacji wymaga opłat środowiskowych?
 • Kiedy korzystać ze wskaźników KOBIZE a kiedy z wskaźników ryczałtowych?. Przykłady wyliczeń.
 • Obliczanie opłat za emisję z procesów produkcyjnych – jak obliczyć emisję korzystając z kart charakterystyki substancji?
 • Uzupełnianie wykazu opłat środowiskowych w praktyce.
 • Najczęściej popełniane błędy w obliczaniu opłat środowiskowych.

RABATY

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób oferujemy rabaty:

 • 2 osoby - 5% rabatu,
 • 3 osoby - 10 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 15% rabatu

Uwaga! Obowiązuje limit uczestników szkolenia.

.

 Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek