Przeskocz do treści

Szkolenia

Poniżej przedstawiam listę przeprowadzonych przeze mnie szkoleń z zakresu gospodarki odpadami.

 

TEMAT PRZEPROWADZONEGO SZKOLENIA Data szkolenia
Środowiskowe rozliczenie za 2017 rok 27.11.2017
Ochrona środowiska w projektowaniu i wykonawstwie budowlanym 26.10.2017
Gospodarka odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych 13.03.2017
Prawidłowa dokumentacja odpadowa w oczyszczalni ścieków 20.02.2017
Osady ściekowe po 1 stycznia 2016 r. 23.10.2015
Warsztaty dokumentacji odpadowej w RIPOK i PSZOK 15.06.2015
Odpady i opakowania w 2015 r. 13.02.2015
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska w 2014 r. 10.10.2014
Odpady i opakowania w 2014 r. 13.02.2014
Prawidłowa dokumentacja odpadowa w RIPOK 11.12.2013
Prawidłowa eksploatacja składowiska 22.06.2013
Obowiązki środowiskowe składowisk odpadów w 2013 r. 1.03.2013
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów 13.12.2012
Obowiązki środowiskowe właścicieli ferm drobiu w 2012 r. 17.10.2012
Zmienione obowiązki ochrony środowiska według nowych wytycznych na rok 2012 19.03.2012
Prawidłowa dokumentacja w oczyszczalni ścieków 8.03.2012
Zmienione obowiązki ochrony środowiska według nowych wytycznych 2011/2012 25.10.2011
Zmienione obowiązki dotyczące ochrony środowiska związane z nowa dyrektywa 98 WE i ustawa POŚ 30.08.2010
Prawo ochrony środowiska 25.02.2010
Prawne i praktyczne aspekty związane z gospodarką odpadami 01.06.2009
Prawa i obowiązki przedsiębiorców w świetle  ustawy - Prawo ochrony środowiska 25.05.2009
Zarządzanie gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie. Regulacje prawne wynikające z ustawy o odpadach - ewidencja odpadów. 23.10.2008
Prawa i obowiązki przedsiębiorców w świetle zmian do ustawy - Prawo ochrony środowiska 13.10.2008
Prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz kompetencje organów ochrony środowiska
w świetle zmian do ustawy - Prawo ochrony środowiska
23.04.2008
Monitoring jako element kontroli prawidłowego funkcjonowania składowiska 15.10.2007
Prowadzenie sprawozdawczości na punktach zbierania i stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 20.04.2006
Obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów 15.05.2005
Procedury wymagane w zakresie zamykania składowisk 14.05.2004
Zamknięcie czy rekultywacja 13.05.2004
Obowiązki organów administracji
i przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi
19.03.2003
Wymagania techniczne i prawne dla składowisk 17.03.2003