Przeskocz do treści

Aktualne szkolenia

Terminy najbliższych szkoleń:

Szkolenie online

NOWY raport w KOBIZE za 2023 r.

oraz opłaty za korzystanie ze środowiska

Data: 1 luty 2024 r. godz. 10.00 – 15.00

Cena: 569 zł netto + 23% VAT = 699,87 zł brutto

PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK I NOWOŚĆ – Raport uproszczony

 • Które podmioty mogą składać raport uproszczony?
 • Za jaki okres sprawozdawczy dopuszczalny – wymagania dot. typów instalacji, miejsc korzystania ze środowiska na przykładach.
 • Kopiowanie danych z lat poprzednich- czy możliwe dla uproszczonego raportu?
 • Brak działalności powodującej emisję- skutki zapisu w raporcie.
 • Wprowadzanie danych do raportu uproszczonego w zakresie:
  • miejsc korzystania ze środowiska,
  • instalacji do spalania paliw, klimatyzacji i chłodnictwa,
  • urządzeń niestacjonarnych,
  • środków do dezynfekcji.
 • Automatyczne wyliczanie emisji – dla jakich paliw?
 • Czy po zatwierdzeniu raportu uproszczonego jest możliwość zmiany na pełen raport? 

NA ŻYWO WYPEŁNIMY FORMULARZ

BLOK II Pełny raport w KOBIZE

 • Które podmioty muszą składać pełny raport?
 • Co zrobić jeśli w roku sprawozdawczym wymieniono stary kocioł na nowy?
 • Przenoszenie i aktualizowanie danych zapisanych w raporcie z ubiegłego roku.
 • Brak emisji w danym roku sprawozdawczym, jak raportować takie sytuacje?
 • Prawidłowa struktura sprawozdania dla miejsca korzystania ze środowiska.
 • Jak rozliczyć agregaty, nagrzewnice, kocioł do ogrzewania ciepłej wody?
 • Rozliczanie ubytków czynników chłodniczych z klimatyzacji w KOBIZE.
 • Zbiornik na olej napędowy – gdzie wskazać i jak rozliczyć emisję?
 • Środki dezynfekujące - gdzie wykazywać w raporcie, jak liczyć?
 • Spawanie, jak rozliczać?
 • Rozliczenie emisji z pojazdów, w tym z wózków widłowych na propan-butan.

BLOK III Konto w KOBIZE

 • Pełnomocnictwo- kiedy wymagane, czy zawsze zgodne z reprezentacją w KRS, CEIDG?
 • Rejestracja podmiotu w KOBiZE po zmianach.
 • Podział użytkowników konta KOBiZE na użytkownika głównego i dodatkowych.
 • Dodawanie dodatkowego użytkownika - nadawanie uprawnień.
 • Wnioski o zmianę lub aktualizację danych - nowy formularz dotyczący zmiany użytkownika głównego.

BLOK IV Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Zakładka „Opłaty” w bazie KOBIZE – do czego służy i jak z niej korzystać?
 • Czy system podzieli wykazy opłatowe na poszczególne województwa, w przypadku lokalizacji instalacji w kilku województwach?
 • Obowiązek naliczania opłat środowiskowych na podstawie danych wprowadzonych do raportu do KOBIZE – jak wykonać spójne sprawozdania?
 • Czy aby wygenerować wykaz opłatowy w systemie KOBIZE konieczne jest wcześniejsze zatwierdzenie sprawozdania lub wysłanie raportu?
 • Ryczałt – czy dopuszczalny (i zawsze korzystny) dla obliczeń na potrzeby  wykazu opłatowego?
 • Jak wykazywać sadzę w wykazach opłatowych przygotowywanych na podstawie raportów KOBIZE?

Przy zgłoszeniu większej liczby uczestników oferujemy zniżki:

 • 2 osoby – 5%
 • 3 osoby - 10%
 • 4 osoby i więcej – 15%

 Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek


Szkolenie online

Sprawozdawczość odpadowa za 2023 r.
w oczyszczalni ścieków

Data: 8 luty 2024 r. godz. 10.00 – 14.00

Cena: 539 zł netto + 23% VAT = 662,97 zł brutto

Przy zgłoszeniu większej liczby uczestników oferujemy zniżki:

 • 2 osoby – 5%
 • 3 osoby - 10%
 • 4 osoby i więcej – 15%

PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK I Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami

 • Pełnomocnictwa, korekty, komunikacja z urzędem marszałkowskim – informacje praktyczne
 • Odpady wytworzone w instalacji. Które działy należy wypełnić.
 • Piaskowniki, skratki, tłuszcze z separatorów, ziemia z napraw obiektów jak raportować?
 • Instalacja do przetwarzania osadów. Które działy wypełnić?
 • Rolnicze wykorzystanie osadów Tabela 3 czy 4 działu XIII?
 • Podział procesów odzysku na przygotowanie do ponownego użycia, recykling, prace ziemne, pozostałe procesy. Które właściwe w przypadku przetwarzania osadów?
 • Odpady wytworzone w ramach świadczenia usług – jak raportować z podziałem na gminy?
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- jak uzupełnić?
 • Stany magazynowe osadów. Kiedy raportować?
 • Dane do prawidłowego wypełnienia działu VII sprawozdania. Czy wszystko znajdziemy w BDO?

BLOK II Ewidencja komunalnych osadów ściekowych

 • Kiedy wypełniać KEO, a kiedy KEOŚ.
 • Utrata statusu odpadów – jakich kodów na oczyszczalni może dotyczyć, jak ewidencjonować?
 • Stany magazynowe osadów – jak dodać w KEOŚ.
 • Ewidencja osadów w KEOŚ. Najczęstsze problemy.
 • Przekazywanie koś na podstawie KPO. Jak wprowadzać karty, uzupełniać dane o działkach?
 • Osady wytworzone i osady zastosowane – raport z BDO. Czy przydatny?

BLOK III Aktualizacja wpisu w BDO – praktyczne warsztaty

 1. Kiedy należy aktualizować wpis?
 2. Zmiana decyzji – kto powinien dokonać wpisu?
 3. Pozwolenie na wytwarzanie – w którym MPD wykazać?
 4. Odpady wywarzane w instalacji i poza instalacją – jak ujmować we wpisie?
 5. Utrzymywanie obiektów liniowych – jaki wpis jest prawidłowy?
 6. Sankcje za brak aktualizacji.

 Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek