Przeskocz do treści

Strona główna

Polityka w zakresie ochrony środowiska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów współpracy krajów Unii Europejskiej. Wspólnotowe ustawodawstwo w tym zakresie liczy ponad 300 aktów prawnych. Wiele unijnych dyrektyw służy jednocześnie ochronie środowiska, jak i eliminowaniu potencjalnych barier handlowych.

Dynamika przepisów unijnych spowodowała lawinowy wzrost przepisów krajowych. O ile w latach 90-tych zagadnienia z zakresu ochrony środowiska uregulowane były w 2 podstawowych aktach prawnych (ustawie prawo wodne, ustawie o ochronie
i kształtowaniu środowiska), to od roku 2001 mamy prawdziwy wysyp nowych ustaw i rozporządzeń wykonawczych. Należy też pamiętać, że po roku 2004 do naszego ustawodawstwa weszły też rozporządzenia Unii, jako działające wprost.

Przepisy z zakresu ochrony środowiska możemy podzielić na 3 grupy regulujące:

  • gospodarkę wodną i tu mamy jedną podstawową ustawę - Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi,
  • ochronę powietrza, w tym zakresie podstawowym aktem prawnym jest ustawa Prawo ochrony środowiska
  • gospodarkę odpadami, która jest obszarem najbardziej rozległym i obejmuje, co najmniej 7 ustaw wraz z licznymi aktami wykonawczymi.

W regulacjach dotyczących, każdych z wymienionych wyżej zakresów tj. gospodarki wodnej, ochrony powietrza, jak i gospodarki odpadami ustawodawca za nieprzestrzeganie poszczególnych przepisów przewidział kary administracyjne mogące sięgnąć nawet 1 miliona złotych.

Dodatkowo w każdej z regulacji dotyczącej ochrony środowiska przewidziane są dla przedsiębiorców liczne obowiązki sprawozdawcze.

Przepisy z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami, nie są łatwe w interpretacji i stosowaniu,
a ich wzajemne powiązania wymagają dużej fachowej wiedzy.

Ochrona środowiska jest coraz ważniejsza w działalności gospodarczej także ze względu na rosnącą świadomość kontrahentów
i klientów, którzy pragną współpracować i dokonywać zakupów od firm spełniających te wymagania.

By spełnić te rosnące oczekiwania warto wybrać fachowca, który w profesjonalny sposób zaopiekuje się Państwa firmą przeprowadzając ją przez gąszcz przepisów.