Przeskocz do treści

Historia szkoleń

Poniżej przedstawiam listę przeprowadzonych przeze mnie szkoleń z zakresu gospodarki odpadami.

TEMAT PRZEPROWADZONEGO SZKOLENIA Data szkolenia
Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków /WEBINARIUM/ 04.2020
Rejestr BDO, elektroniczna ewidencja, nowe zasady gospodarowania 01.2020
Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych 12.2019
Elektroniczna ewidencja odpadów oraz najnowsze zmiany ustawy o odpadach 11.2019
Rewolucyjne zmiany odpadowe, elektroniczna ewidencja, zmiany zezwoleń, nowe zasady gospodarowania 10.2019
Transport odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym – wymagania środowiskowe 10.2019
Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków 09.2019
Kolejne rewolucyjne zmiany w gospodarowaniu odpadami – w jakim zakresie dotyczą oczyszczalni ścieków 09.2019
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Niemczech na przykładzie Meklemburgi Pomorza Przedniego 04.2019
Prawidłowa gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków po 5.09.2018 02.2019
Obowiązkowe rozliczenie emisji za 2018 rok 01.2019
Sprawozdawczość środowiskowa za 2018 rok 01.2019
Rewolucyjne zmiany dla zbierających, przetwarzających i transportujących odpady od 5.09.2018 r. 12.2018
Środowiskowe rozliczenie za 2017 rok 11.2017
Emisja do powietrza, obowiązujące zasady ewidencji w  2017 r. 09.2017
Gospodarka odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych 03.2017
Prawidłowa dokumentacja odpadowa w oczyszczalni ścieków 02.2017
Ochrona środowiska w procesie budowlanym 11.2016
Osady ściekowe po 1 stycznia 2016 r. 10.2015
Warsztaty dokumentacji odpadowej w RIPOK i PSZOK 06.2015
Odpady i opakowania w 2015 r. 02.2015
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska
w 2014 r.
10.2014
Odpady i opakowania w 2014 r. 02.2014
Prawidłowa dokumentacja odpadowa w RIPOK 12.2013
Prawidłowa eksploatacja składowiska 06.2013
Obowiązki środowiskowe składowisk odpadów
w 2013 r.
03.2013
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów 12.2012
Obowiązki środowiskowe właścicieli ferm drobiu w 2012 r. 10.2012
Zmienione obowiązki ochrony środowiska według nowych wytycznych na rok 2012 03.2012
Prawidłowa dokumentacja w oczyszczalni ścieków 03.2012
Zmienione obowiązki ochrony środowiska według nowych wytycznych 2011/2012 10.2011
Transgraniczne przemieszczanie odpadów 09.2010
Zmienione obowiązki dotyczące ochrony środowiska związane z nową dyrektywą
98 WE i ustawą POŚ
08.2010
Transgraniczne przemieszczanie odpadów 06.2010
Prawo ochrony środowiska 02.2010
Prawne i praktyczne aspekty związane z gospodarką odpadami 06.2009
Prawa i obowiązki przedsiębiorców w świetle  ustawy - Prawo ochrony środowiska 05.2009
Zarządzanie gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie. Regulacje prawne wynikające z ustawy o odpadach - ewidencja odpadów. 10.2008
Prawa i obowiązki przedsiębiorców w świetle zmian do ustawy - Prawo ochrony środowiska 10.2008
Prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz kompetencje organów ochrony środowiska
w świetle zmian do ustawy - Prawo ochrony środowiska
04.2008
Transgraniczne przemieszczanie odpadów po 12.07.2007 r. 03.2008
Monitoring jako element kontroli prawidłowego funkcjonowania składowiska 10.2007
Transgraniczne przemieszczanie odpadów po 12.07.2007 r. 08.2007
Prowadzenie sprawozdawczości na punktach zbierania i stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 04.2006
Obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów 05.2005
Procedury wymagane w zakresie zamykania składowisk 05.2004
Zamknięcie czy rekultywacja 05.2004
Obowiązki organów administracji i przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi 03.2003
Wymagania techniczne i prawne dla składowisk 03.2003