Przeskocz do treści

Oferta

 1. Dokumentacje w zakresie gospodarki odpadami
 • Przygotowywanie wniosków  w celu uzyskania  zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Przygotowywanie wniosków w celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Prowadzenie ewidencji odpadów
 • Przygotowanie sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami
 • Weryfikacja odbiorców odpadów
 • Rejestracja w systemie Baza Danych o Odpadach
 • Opracowywanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów
 • Uzyskiwanie zgody na zamknięcie składowiska
 1. Sprawozdawczość

Sporządzam takie dokumenty jak:

 • Sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska
 • Zbiorcze zestawienia danych o gospodarce odpadami
 • Raporty KOBIZE
 • Karty ewidencji odpadów
 1. Szkolenia zamknięte i otwarte, webinaria

Szkolenia i webinaria w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska dostosowane do indywidualnych potrzeb.

W ramach szkoleń i webinariów zamkniętych oferuję:

 • przeszkolenie dowolnej liczby pracowników
 • dowolne miejsce szkolenia
 • optymalny czas szkolenia
 • wysoką jakość materiałów dla uczestników przygotowanych według indywidualnych potrzeb.
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje i umiejętności

Programy szkoleń i webinariów uwzględniają:

 • potrzeby szkoleniowe
 • specyfikę branży
 • poziom zaawansowania uczestników
 1. Outsourcing środowiskowy – kompleksowa obsługa z zakresu ochrony środowiska
 • przygotowywanie wszystkich wymaganych prawem sprawozdań
 • stały nadzór nad zmianami w prawie ochrony środowiska dotyczących firmy
 • przygotowanie firmy do ewentualnych kontroli (np. kontrola WIOŚ)
 • reprezentacja przed organami kontroli
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z ochroną środowiska
 1. Audyty środowiskowe – sprawdzenie czy firma spełnia wszystkie wymagania z zakresu ochrony środowiska

Audyt kończy się raportem zawierającym:

 • Ocenę stopnia realizacji wymagań prawa z zakresu ochrony środowiska
 • Terminarz obowiązków zakładów
 • Wnioski i zalecenia poaudytowe, zagadnienia wymagające dalszej analizy ewentualne zaniedbania i nierozpoznane obszary
 • Scenariusze działań korygujących i zapobiegawczych
 1. Doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 • międzynarodowe przemieszczanie odpadów
 • sporządzanie opinii
 • analizy decyzji administracyjnych
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych w części merytorycznej
 • koordynacja realizacji inwestycji
 • consulting - ochrona środowiska
 • gospodarka odpadami