Przeskocz do treści

O mnie

Nazywam się Agnieszka Lipniacka-Piaskowska, świadczę usługi w zakresie opisanym w dziale Oferta. Z zawodu jestem inżynierem ochrony środowiska, posiadam stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej – inżynierii ochrony środowiska.  Od ponad 20 lat zajmuję się zagadnieniami gospodarki odpadami, prawem ochrony środowiska i innymi powiązanymi z tym dziedzinami. W latach 1999-2012 pracowałam w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
w Szczecinie na stanowisku kierownika Działu Ochrony  Powierzchni Ziemi, zajmowałam się nadzorem i kontrolą zakładów
i instalacji w zakresie gospodarki odpadami, transgranicznego przemieszczenia odpadów, gospodarowania opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów i innymi działaniami wchodzącymi w zakres kompetencji tego działu. Od 15  lat prowadzę również szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Czynnie uczestniczę w procesach legislacyjnych.