Przeskocz do treści

Legislacja

Opłata rejestrowa i opłata roczna

Ministerstwo Środowiska przedstawiło  projekt z 23.11.2017 r.  nowego rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej. Do ich uiszczania zobowiązani są wprowadzający:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe.

W nowym akcie prawnym stawki opłat wynoszą odpowiednio:

 • 150 zł dla mikroprzedsiębiorców,
 • 850 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Nowe rozporządzenie  ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Z treścią projektu można się zapoznać pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305806

 

Nowe standardy emisyjne

Ministerstwo Środowiska przedstawiło  projekt z 27.10.2017 r. rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Podstawowym celem projektu jest przeniesienie do prawa polskiego emisyjnych postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2015 r., str. 1). Zgodnie z postanowieniami dyrektywy projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany wymagań emisyjnych dla tzw. średnich źródeł spalania paliw, tj. źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, które nie wchodzą w skład tzw. dużych źródeł spalania paliw, do których mają zastosowanie pierwsza i druga zasada łączenia, sformułowane w art. 157a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Nowe rozporządzenie  ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Z treścią projektu można się zapoznać pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305704/katalog/12474681#12474681

 

 

Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Ministerstwo Środowiska przedstawiło  projekt z 21.11.2017 r. rozporządzenia w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.” Projekt realizuje delegacje ustawową wynikającą z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1577). W projekcie wskazano nowe obowiązki prowadzących działalność rolniczą:

 • posiadania umów na zbycie nawozów naturalnych,
 • posiadania płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę,
 • Prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem
  (tj. termin stosowania, rodzaj nawozu, zastosowana dawka w kg N/ha, termin przyorania nawozu naturalnego, obszar powierzchnia oraz uprawa).

Nowe rozporządzenie  ma wejść w życie z dniem 1 marca 2018 r. Z treścią projektu można się zapoznać pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305809